Liga Archiv

Ligaabbruchtabellen- und Aktivenlisten 2019/20
corona_02.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1'012.1 KB
Ligaendtabellen und Aktiven Listen 2018/19
Ligaendergebnisse2018_19.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.7 MB
Ligaendtabellen und Aktiven Listen 2017/18
Ligaendergebnisse2017_18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.2 MB
Ligaendtabellen und Aktiven Listen 2016/17
Ligaendergebnisse2016_17.pdf
Adobe Acrobat Dokument 610.8 KB
Ligaendtabellen und Aktiven Listen 2015/16
Ligaendergebnisse2015_16.pdf
Adobe Acrobat Dokument 524.2 KB
Ligaendtabellen und Aktiven Listen 2014/15
ligatabellen2014_15_und_Aktivenlisten.pd
Adobe Acrobat Dokument 1.7 MB
Ligaendtabellen und Aktiven Listen 2013/14
ligatabellen2013_14_und_Einzelranglisten
Adobe Acrobat Dokument 934.6 KB
Ligaendtabellen und Aktiven Listen 2012/13
ligatabellen2012_13.pdf
Adobe Acrobat Dokument 658.6 KB
Ligaendtabellen und Aktivenlisten 2011/12
Ligaendergebnisse2011_12.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.1 MB
Ligaendtabellen und Aktivenlisten 2010/11
Ligaendergebnisse2010_11.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.3 MB
Ligaendtabellen und Aktivenlisten 2009/10
Ligaendergebnisse2009_10.pdf
Adobe Acrobat Dokument 91.4 KB
Ligaendtabellen und Aktivenlisten 2008/09
Ligaendergebnisse2008_09.pdf
Adobe Acrobat Dokument 234.6 KB
Ligaendtabellen und Akiven Listen 2007/08
Ligaendergebnisse2007_08.pdf
Adobe Acrobat Dokument 57.3 KB
Aktiven Liste 2006/07
Aktivenlisten2006_07.pdf
Adobe Acrobat Dokument 35.7 KB